Kajszibarack

Ezeknek a leírásoknak a célja, hogy általánosságban megtalálják és felismerjék a különbözõ kártételeket. Pontos vegyszer neveket nem írunk ki, mert ahhoz folyamatosan frissíteni kellene az oldalt, a jogszabályok miatt.
Ha már megvan a károsító, a legközelebbi gazdaboltban tudnak majd segíteni, hogy aktuálisan milyen vegyszereket tudnak adni ellene.

Ha permetezésre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a NövényDokival.


KÁRTEVÕK:

Cserebogár

Cserebogár:

  • Májusi cserebogár (Melolontha melolontha)
  • Zöld cserebogár (Anomala vitis)

A lárvák nagy károkat okozhatnak a gyökerek megrágásával. A kifejlett egyedek  a virágzatot és a fiatal termést rágják. Nincs ellenük integrált növényvédelmi technológia, ezért mindenképpen pajormentes területre telepítsük az ültetvényt! A pajorok felmérésére használható a térfogati kvadrát módszer nyár végén. Telepítés elõtt végezzük talajfertõtlenítést. A lárvák ellen telepítés után már nem lehet vegyszerekkel védekezni, csak az imágók ellen, amelyek rajzása a gyümölcsfák virágzásával egy idõben történik, ezért ekkor csak méhkímélõ technológiával védekezhetünk. Ha kémiai védekezést akarunk folytatni, a rajzás idején kitinszintézist gátló szerek használata ajánlott, ezen kívül a neonikotinoidok, piretroidok is hatásosak ellenük. 

Kaliforniai pajzstetű


Kaliforniai pajzstetû (Quadraspidiotus perniciosus)

Ritkán károsít a kajsziban, csak szilva alanyok használatánál jelentkezik a kártétel, de akkor is csak az oltás helyéig.

Szívogatása hatására a fát gyengíti.

Kép forrása: http://visualsunlimited.photoshelter.com

 


Levélbarkók (Phyllobius spp.)

Levélbarkók

Kizárólag a tavaszi idõszakban, április, május környékén vannak jelen.

U-alakú karéjozgatásukkal károsítják az õszi, kajszi és körtefákat.

Védekezés csak különösen indokolt esetben kontakthatású szerekkel végezhetõ.

Kis téliaraszoló

 


Kis téliaraszoló (Operophtera brumata)

Rendszeresen áttelel a kajsziban, de tavasszal a közeli erdõkbõl is betelepül.

Fakadáskor már megjelennek fejletlen lárvaként, kéregrepedésekben áttelelt egyedei és intenzíven táplálkoznak

A hernyók néhány levelet összeszõnek, és azok rejtekében táplálkoznak.

Besodródott leveleknél már csak mélyhatású és szisztemikus szerekkel lehet védekezni.

Kép forrása: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Operophtera_brumata_-_Burgenland_2.jpg

Sodrómolyok


Sodrómolyok (Tortricidae)

Leggyakrabban elõforduló fajok:

  • almailonca (Adoxophyes reticulana)
  • dudvasodrómoly (Archips podana)
  • rügysodró tükrösmoly (Hedya nubiferana)

A kajsziban is áttelelnek és berepülnek.

Lárváik a virágzást követõ idõszakban károsítanak.

Kártételük leggyakrabban az érintkezõ gyümölcsök felületén sekély, felszíni rágás formájában jelentkezik.

Kép forrása: http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Adoxophyes_Orana


Barackmoly (Anarsia lineatella)

Barackmoly

Akkor veszélyes, ha szilva, mandula, vagy õszibarack ültetvény van a közelben.

Évente 3 nemzedéke van, fiatal lárvaként a kéreg alatt vagy a rügyekben telel át.

Kártételétõl elõször hajtáshervadás, majd hajtásszáradás jön létre, mivel a fiatal áttelelõ hernyók a hajtásvégekbe rágnak be. Késõbb a nyári nemzedék hernyói már gyümölcskártételt okoznak az érést közvetlenül megelõzõ idõszakban.

Utat nyithat a moníliniának!

Szexferomonos megfigyelés alapján jól idõzíthetõ a védekezés már az elsõ nemzedék ellen.

Keleti gyümölcsmoly


Keleti gyümölcsmoly (Grapholitha molesta)

A legjelentõsebb rovarkártevõ a kajsziban.

Évente 4-5 nemzedéke van, fejlett lárvaként telel védett helyeken.

Kártételében hasonlít a barackmolyhoz, de a hajtáskár ritkább, mert késõbbi idõszakban jelentkezik.

A gyümölcskártétel jellegzetesebb: erõsen ürülékes, szennyezett a gyümölcs belsõ része.

Szexferomonos rajzásmegfigyelésre alapozva, a lárvakelés kezdetekor kontakt és szisztemikus hatóanyagú szerekkel védekezhetünk ellene.

Kép forrása: http://www.lepiforum.de/lepiwiki.pl?Grapholita_Molesta


Kéregmoly (Enarmonia formosana)

Az idõs fák törzsében és azok vastagabb ágrészeiben okoz károkat.

Gyomos állományban gyakoribb. Elõfordulása esetén fontos a fatörzs körüli gyomok eltávolítása, gyommentes ültetvény kialakítása.

A magas törzsû, szilvaalanyra oltott fákon kártétele a törzsön nem jelentkezik.

Gombás betegségeket terjesztheti.


KÓROKOZÓK:

Kajszihimlõ (Plum pox virus)

Kajszihimlő

Hazai gyümölcsöseinkben ez a legelterjedtebb vírusbetegség.

A fajták érzékenysége eltérõ.

A tünetek a leveleken és a gyümölcsökön, és a magvakon is jelentkeznek. A kissé érzékeny fajták gyümölcseinek egy részén gyûrû alakú foltok figyelhetõk meg. A nagyon érzékeny fajták gyümölcse deformálódik, a gyûrûk nekrotizálódhatnak. tünetes és deformált gyümölcsök, illetve nekrotikus gyûrûk is elõfordulnak. Az ilyen gyümölcs áruértéke erõsen csökken.

Fertõzési forrás az anyanövények, alanyok, beteg magvak. Átvitel lehetséges ritkán a hamvas szilva levéltetû (Hyalopteruspruni) próbaszívásaival is.

A védekezés alapja a beteg fák minél elõbbi eltávolítása az ültetvénybõl, egészséges szaporítóanyag használta.


Csonthéjasok sárgulása és levélsodródása (European stone fruit yellowing phytoplasma (ESFY))

Csonthéjasok sárgulása és levélsodródása

Korai rendellenes fakadást okoz. A levelek érközei sárgulnak, színük felé kanalasodnak, kisebbek. A hajtás és a vesszõ háncsszövete elbarnul. Vektora a szilvalevélbolha (Cacopsyllapruni).Védekezés alapja egészséges szaporítóanyag, a fertõzött fa eltávolítása, szilva levélbolha elleni védekezés.

 A kajszi gutaütése, apoplexia

  • Csonthéjasok sárgulása és levélsodródása (European stone fruit yellowing phytoplasma (ESFY))
  • A kajszi pszeudomonászos elhalása (Pseudomonas syringae pv. syringae) baktérium
  • A kajszi leukosztómás elhalása (Leucostoma cinctum)
  • A kajszi verticilliumos hervadása (Verticillium dahliae)

Hazánkban a nem optimális ökológiai adottságok miatt gyakori ez a betegség. Különösen nagymértékû ág- és fapusztulás jelentkezik a gyenge kondíciójú, elhanyagolt ültetvényekben.A kórokozók sebzésen át jutnak be. A háncsban felszaporodnak, felélik a szövetek cukortartalmát, így a beteg fa fagyérzékenysége jelentõsen megnõ. A betegség ellen csak a komplex megelõzõ és következetesen végrehajtott védekezési rendszer lehet eredményes.

Lemosópermetezés ajánlott a nyugalmi idõszakban réztartalmú szerekkel. A metszést a rügyfakadás és a virágzás között végezzük megfelelõ sebkezeléssel. A fertõzött részeket azonnal távolítsuk el. A jó tápanyagellátás fokozza az ellenálló képességet.

 ESFY tünet õszibarackon (Fotó: Molnár Szilárd)


A kajszi gnomóniás levélfoltossága

A kajszi gnomóniás levélfoltossága (Gnomonia erythrostoma)

A legfontosabb lombbetegség.

Csapadékos nyarakon erõs fertõzése korai lombhullást, gyümölcshullást és a fa kondíciójának csökkenését eredményezi. Ez újabb hajtásnövekedést indíthat meg, a hajtás késõn érik be és elfagyhat, csökken a virágrügyek száma.

A spórák már májustól fertõznek. A levélereket támadja. A levelek lankadnak.

A védekezés alapja a lehullott lomb talajba forgatása. Kémiai védekezés a virágzást követõen kontakt és szisztemikus szerekkel lehetséges.

Gnomóniás levélfoltosság tünete (Fotó: Kun Ágnes)


A kajszi sztigminás betegsége (Stigmina carpophila)

A kajszi sztigminás betegsége

Sztigminás levéllyukacsosodás kajszi barack levélen

Nem rendszeresen jelentkezõ betegség.

A nedves, hûvös tavaszokon korai erõs levélfertõzést, illetve levélhullást okozhat.

A tünetek a gyümölcsre is átterjedhetnek.

A tömör ültetvényállomány fokozhatja a betegség terjedését.


A kajszi moníliás betegsége (Monilinia laxa és Monilinia fructigena)

A kajszi moníliás betegségeJelentõsége az utóbbi idõben növekedett.

Fertõzési forrás a gyümölcsmúmiák valamint a beteg hajtásokon levõ rákos sebeken képzõdõ konídiumok.

Nem a bibén át fertõz, hanem a csészelevélen és a sziromleveleken át.

Védekezéshez nyugalmi idõszakban lemosó permetezés ajánlott réztartalmú szerekkel, majd bimbós állapottól fungicides virágvédelem, sziromhullás után pedig hajtásvédelem felszívodó hatású szerekkel.

Célszerû a fertõzött hajtások lemetszése, gyümölcsmúmiák eltávolítása.

Kép forrás: http://www.apsnet.org


Kajszilisztharmat (Podosphaera tridactyla)

A levelek száradását, lehullását okozza.

Párás, meleg idõjárás kedvez a fertõzés kialakulásának.

Védekezéshez a fertõzött vesszõket semmisítsük meg. Metszés után rügyfakadásig lemosó permetezés ajánlott. Sziromhullás után szisztemikus szerek használhatóak.


A kajszi ventúriás varasodása (Venturia carpophila)

A hazai fajtákon ritkán elõforduló betegség.

 

Kajszibarack növényvédelme

 

Az oldalt a tartalomdesign.hu készítette.