Körte

Ezeknek a leírásoknak a célja, hogy általánosságban megtalálják és felismerjék a különbözõ kártételeket. Pontos vegyszer neveket nem írunk ki, mert ahhoz folyamatosan frissíteni kellene az oldalt, a jogszabályok miatt.
Ha már megvan a károsító, a legközelebbi gazdaboltban tudnak majd segíteni, hogy aktuálisan milyen vegyszereket tudnak adni ellene.

Ha permetezésre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a NövényDokival.


Almamoly Almamoly

KÁRTEVÕK:

Almamoly (Laspeyresia pomonella)

A körtében jelentõs károkat okozhat. A hernyó a termésben járatot készít a magházig, majd a magvakat is kirágja.

A károsítás hatására a gyümölcs a fejlõdésben megáll és lehullik a fáról.

Két nemzedéke fejlõdik évente. Az elsõ nemzedék május közepétõl július elejéig rajzik, a második nemzedék július közepétõl augusztus végéig. Szexferomon csapdák alkalmazásával nyomon követhetjük a rajzást, így célzott védekezést tudunk elérni.

Kémiai védekezéshez a rajzás idején szisztemikus szerek használata ajánlott. A kontakt és szisztemikus szerek az imágók és a kikelõ lárvák ellen egyaránt hasznaáhatóak.


Körtemoly (Laspeyresi pyrivora)

Évente 1 nemzedéke fejlõdik, rajzása éppen az almamoly két rajzása közé esik.

A frissen kelt hernyók a körte magházáig furakodnak be, s ott a magokon táplálkoznak. Károsításától behorpadhat a gyümölcs. A fertõzött körték nem hullanak le, így a faj jelenlétére kevés külsõ jel utal.

A védekezés alapja a rajzásmegfigyelés.
Fontos a gyümölcsök védelme júniusban, a tojásrakást megelõzõen az imágók ellen, kontakt hatású szerekkel. A talajmûvelés a lárvákat és a bábokat gyéríti.


Atka kártétel Atka kártétel

Piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi)

A körte levelének fonákán szívogatnak.

A szívogatás hatására a leveleken klorofillelhalás következik be, majd a levelek idõ elõtt lehullanak a fáról. Károsításuk miatt felborul a növény vízháztartása, csökken a kötõdés, a következõ évi rügydifferenciálódás nem lesz megfelelõ.

Nyugalmi állapotban végezzünk lemosó permetezést olajtartalmú szerekkel.

A megfelelõ gyomirtás nagyon fontos a területen, mert a takácsatkák a gyomnövényekrõl mennek át a gyümölcsfára. Kontakt hatású szerekkel lehet ellenük védekezni.


Kifejlett körte-levélbolha Kifejlett körte-levélbolha

Körte-levélbolhák (Psyllidae)

  • Füstösszárnyú körtelevélbolha (Psylla pyri)
  • Közönséges körtelevélbolha (Psylla pyricola)
  • Nagy körtelevélbolha (Psylla pyrisuga)

A füstösszárnyú és a közönséges körtelevélbolha folyamatosan, míg a nagy körtelevélbolha csak tavasszal van,jelen az ültetvényben, késõbb fenyõfélékre vándorol.

Már kora tavasszal vagy február végén megjelennek az ültetvényben. A fakadást megelõzõen a rügyek tövébe rakják, késõbb a levélszövetbe szúrják sárga tojásaikat.

Szívogatásuk a levelek és a fiatal hajtások torzulását, barnulását, száradását, a virágok és a kis körték hullását okozza.

Sûrû telepekben élnek, nagy mennyiségû mézharmatot ürítenek, amin fekete korompenész telepedik meg. Fõleg olyan gyümölcsösben szaporodnak fel, ahol intenzív a tápanyagutánpótlás.

A védekezés alapja a harmonikus tápanyagellátás, szakszerû metszés és koronaalakítás, zöldmetszés (hajtásnövekedés kontrollálása), erõsebb növekedésû vadkörte alanyok használata a gyenge birs alanyok helyett. A kártevõ tavaszi elszaporodását még a telepek jelentõs mézharmat borítottsága elõtt elõzzük meg.

Lemosó permetezés ajánlott a nyugalmi idõszakban olajtartalmú készítményekkel. A fiatal lárvák ellen szisztemikus szerekkel lehet védekezni.


Sodrómolyok, araszoló hernyók

A hajtásnövekedés üteme szerint károsítanak.

Már a virágzás elõtt megjelennek.

A sodrómolyok 2. nemzedékének gyümölcskártétele hámozgatás a gyümölcsön. Az araszoló hernyók a hajtásokat összeszövik, a fiatal kötõdött termést odvasítják.

Növényvédõszeres kezelés tavasszal egy alkalommal elegendõ a levéltetvek elleni védekezéskor.


Poloskaszagú-körtedarázs kártétele Poloskaszagú-körtedarázs kártétele

Poloskaszagú körtedarázs  (Hoplocampa brevis)

Imágóik virágporral táplálkoznak.

Tojásaikat a virágba rakják.

A fiatal apró körték idõ elõtti tömeges hullását okozza. A lehullott körtéken észrevehetõ az álhernyó befurakodási nyílása, melyen keresztül gyakran a vörösesbarna ürülék/rágcsálék is kibukkan.

Védekezés a sziromhullást követõen, a tojásból kikelt lárvák ellen szisztemikus szerekkel ajánlott.  


Körte gubacsszúnyog  (Contarinia pyrivora)

Lárvái a fiatal körték normálisnál gyorsabb növekedését és torzulását okozzák.

Egy termés belsejében akár 100, fehéres színû, mozgékony lárvát is találhatunk, melyek a magház körüli részben táplálkoznak.

Védekezés szisztemikus szerekkel lehetséges.  


Körtelevél-gubacsszúnyog  (Dasineura pyri)

A fiatal leveleket torzítja, és a fõérrel párhuzamosan besodorja.

Ebben a pirosas színezetû sodratban élnek lárvái.

A megtámadott levelek korán elszáradnak és lehullnak.

Kontakt és szisztemikus szerekkel is lehet ellenük védekezni.


Levéltetvek körte levélen Levéltetvek körte levélen

Levéltetvek (Aphididae)

A levéltetvek a fiatal leveleken szívogatnak, melynek hatására a növény növekedése lelassul.

A leveleken megjelenik a mézharmat, majd azon megtelepszik a korompenész.

Vírusvektorok!

Kémiai védekezéshez kontakt és szisztemikus szerek egyaránt használhatóak. A fákon tojás alakban telelõ kártevõ ellen tél végén  lemosó permetezés ajánlott.


Kaliforniai pajzstetű kártétele Kaliforniai pajzstetû kártétele (Forrás:www7.inra.fr)

Piros körtepajzstetû (Epidiaspis leperei)

Kaliforniai pajzstetû (Quadraspidiotus perniciosus)

A körte fásodott hajtásain szívogatnak.

A legfontosabb védekezés, hogy kártevõmentes szaporítóanyagot használjunk.

Metszés után, a nyugalmi idõszakban kozmetikai vazelinolajos lemosó permetezés ajánlott a telelõ lárvák ellen.

Ha indokolt, tenyészidõszakban, virágzás után, fehér ragacslapos lappal megfigyelhetjük a rajzást, és ez alapján a rajzó hímek ellen április végén, május elején védekezhetünk kontakt szerekkel.

Június közepén a lárvák ellen szisztémikus szerekkel lehet védekezni.


KÓROKOZÓK:

Vírusbetegségek:

  • Körte gyûrûs mozaik (Apple chlorotic leaf spot virus)
  • Körtekövecsesedés (Pear stony pit virus)
  • Körte érsárgulása és vörösfoltosság (Pear vine yellows and red mottle virus)

Csak szaporítóanyaggal terjednek.

Ellenük megelõzõ védekezést kell folytatni: egészséges szaporítóanyag használata, metszõollók és egyéb munkaeszközök használat utáni fertõtlenítése.


Tűzelhalás tünete Tûzelhalás tünete

Tûzelhalás / Almatermésûek ervíniás betegsége (Erwinia amilovora)

A körte súlyos károkat okozó betegsége.

A betegség egyik tünete, hogy pásztorbotszerû elhalás figyelhetõ meg a hajtásokon.

Párás, meleg idõjárás idején a hajtásokon sárgás színû baktériumcseppek láthatóak. A fertõzés hatására a növényi részek kezdetben vizenyõssé válnak, majd elhervadnak és megfeketednek.
Az elszáradt részek végig a fán maradnak. A fás részeken rákos foltok alakulnak ki, amelyek sötétbarna színûek, és besüppednek. A kórokozó tavasszal rovarokkal, pollennel vagy metszés által kerülhet a körtefákra.

A védekezés alapja a megelõzés. Egészséges szaporítóanyagot használjunk, a fertõzött részeket távolítsuk, majd égessük el, a metszõollót használat után mindig fertõtlenítsük, a levágott részek helyét sebkezelõvel kezeljük. Nyugalmi idõszakban réztartalmú szerek használata ajánlott.


Agrobaktériumos gyökérgolyva (Agrobacterium tumefaciens)

A fertõzés hatására daganatok alakulnak ki a gyökéren és a gyökérnyakon.

Ezek kezdetben néhány mm nagyságúak, sárgásbarna színûek, puhák. Késõbb a daganatok 5-20 cm átmérõjûvé nõnek, sötétbarna színûek, elfásodottak lesznek, felületük mélyen barázdálttá válik.

A kórokozó fertõzési forrása a talaj, ahonnan sebeken keresztül jut be a növénybe.

Az agrobaktériumos gyökérgolyva ellen az egyetlen védekezés a megelõzés, amelynek egyik módja az egészséges szaporítóanyag használata. A faiskolában figyeljünk arra, hogy elõveteménynek gabonaféléket vagy egyszikû takarmánynövényeket ültessünk. A károsított fákat égessük el.


Körte ventúriás varasodása Körte ventúriás varasodása

A körte ventúriás varasodása (Venturia pyrina)

Ez a körte leggyakoribb kórokozója, jelentõs károkat okoz.

A leveleken és a gyümölcsökön is megfigyelhetõk a betegség tünetei. A levelek színén illetve fonákán sötét, varas folt látható. Ez a tünet a gyümölcsön is kialakul, a fertõzött héj megáll a növekedésben, de az élõ rész tovább nõ, így deformálódott gyümölcs fejlõdik. A hajtás- és a vesszõtünetek is súlyosak.

A védekezés alapja a lehullott levelek eltávolítása és elégetése, mert a kórokozó a lehullott leveleken telel át.

Tavasszal a fertõzött, varas vesszõket idõben távolítsuk el, majd a rügypattanás elõtt réz hatóanyagú szerekkel lemosópermetezés ajánlott. A körte elõbb hozza a leveleit, mint a virágait, ezért már április végén szükséges lehet a védekezés.

Legérzékenyebb idõszak a körte elhúzódó virágzása. A réztartalmú szerek azonban virágzáskor már fitotoxikusak! Ilyenkor szisztemikus szerekkel védekezhetünk.  


Körte mikoszferella Körte mikoszferella

A körte mikoszferellás levélfoltossága (Mycosphaerella sentina)

A leveleken és a gyümölcsön okoznak tüneteket, amelyeken elõször apró, kerekded, kivilágosodó közepû foltok figyelhetõk meg, amik folyamatosan növekednek, majd barna körökben elhalnak és kitöredeznek a szövetek.

A fertõzött fák korán elvesztik lombjukat.

A csapadékos idõjárás kedvez a fertõzésnek.

A védekezés alapja a beteg lomb talajba forgatása, majd az elsõ levelek megjelenésétõl réztartalmú szerekkel folyamatos permetezés.


Körte rozsda Körte rozsda

Körterozsda (Gymnosporangium sabinae)

A kórokozónak köztes gazdanövénye a körte, fõ gazdanövényei a boróka (Juniperus) fajok.

Fertõzési források a Juniperus fajok orsószerûen megvastagodott vesszõi, ahol a gomba telel.

A kórokozó spórái légmozgással kerülnek a körtére május közepén.

A tünetek elsõsorban a leveleken figyelhetõk meg. Elõször ovális, sárga foltok jelennek meg, amelyek növekednek, majd megvastagodnak. A levél színén fekete, apró, kidudoródó képletek alakulnak ki. Késõbb a sárga foltok megbarnulnak, és a levél fonákán kiemelkedõ, vékony gombaképletek fejlõdnek ki, a gomba ecídiumai.

A védekezés alapja, hogy ne ültessük az ültetvény közelébe Juniperust. Kémiai védekezés sziromhullás után május végéig folyamatosan szükséges. Ha a ventúriás varasodás ellen védekeztünk, akkor nem szükséges külön védekezni.  


Körte monilínia Körte monilínia

A körte monilíniás betegsége (Monilinia fructigena)

A betegség csak a fejlett gyümölcsön jelenik meg, és azok rothadását okozza.

A legfontosabb védekezés a beteg gyümölcsök, múmiák eltávolítása és megsemmisítése, amelyek a betegség fertõzési forrásai.

Ezen kívül a sebzést okozó kártevõk elleni célszerû védekezni, jégverés után permetezés szükséges.

A kémiai védekezéshez rügypattanás idején, illetve zöldbimbós állapotban réztartalmú szerek használata ajánlott.


A birs diplokarponos betegsége (Diplocarpon soraueri)

Vadkörte alanyokon gyakori kórokozó.

A tünetek a leveleken, a hajtásokon, a vesszõkön és ritkán a gyümölcsön jelennek meg. A leveleken kicsi, 1-2 mm átmérõjû, sötétbarna foltok láthatók, melyben fekete pontos figyelhetõk meg.

A hajtásokon és a vesszõkön ovális kiemelkedõ foltok jelennek meg, amelyekben szintén megfigyelhetõek a fekete pontok. Késõbb a kutikula elparásodik és letörik. A gyümölcsön inkább a birsen jelentkeznek tünetek, 5-6 mm átmérõjû, sötétbarna foltok láthatóak, amik összeolvadnak.

A védekezés alapja a lehullott lombok eltávolítása a fák alól, majd lombfakadás után kontakt és szisztemikus szerekkel történõ permetezés.
Körte permetezése szakértővel

Az oldalt a tartalomdesign.hu készítette.