Szamóca

Ezeknek a leírásoknak a célja, hogy általánosságban megtalálják és felismerjék a különbözõ kártételeket. Pontos vegyszer neveket nem írunk ki, mert ahhoz folyamatosan frissíteni kellene az oldalt, a jogszabályok miatt.
Ha már megvan a károsító, a legközelebbi gazdaboltban tudnak majd segíteni, hogy aktuálisan milyen vegyszereket tudnak adni ellene.

Ha permetezésre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a NövényDokival.


Cserebogár pajor Cserebogár pajor

KÁRTEVÕK:

Talajlakó kártevõk:

 • Cserebogarak pajorjai (Melolonthidae )
 • Pattanóbogarak drótférgei (Elateridae )
  A szamóca legjelentõsebb kártevõi közé tartoznak. A cserebogarak tojásaikat a gyomokkal vagy növényekkel borított területen a talajba (20 cm mélyen) rakják (nedves, nyirkos földbe). Az imágók betelepedését is figyelemmel kell kísérni. Telepítés elõtt talajfelvételezés szükséges a cserebogár és pattanóbogarak lárvái ellen, indokolt esetben talajkezelés. Rovarölõszeres védekezés a rajzó imágók ellen még a tojások lerakása elõtt, kontakt hatású készítményekkel.
 • Szabadföldi és kertészeti gubacs fonálférgek (Melidogyne hapla és Melidogyne incognita)
  A fonálférgek a talaj felsõ rétegeiben élnek. Nagyon szapora állatok, egy év alatt akár 10-12 nemzedékük is fejlõdhet. A növények gyökerén táplálkoznak. A növényi sejtek tartalmát magukba szívják, melyek hatására a gyökérben óriássejtek képzõdnek. Ezekbõl a sejtekbõl állnak a jellegzetes gubacsok, amik a károsított növény gyökerén figyelhetõk meg. A védekezés talajfertõtlenítéssel a telepítés elõtt szükséges. A gyökereket folyamatosan, szezon alatt is vizsgáljuk meg.
 • Szamóca fonálféreg ( Aphelenchoides fragariae )
  Nedvesség -és melegkedvelõ faj. Belsõ károsító. Két hét alatt kifejlõdik egy nemzedéke. Monokultúrás termesztésnél jelentõs lehet a kártétele. Fertõzött szaporítóanyaggal terjed. A kártétel hatására a levélen rövidebb virágszár, kocsány és levélszár, megnyúlt levelek, kisebb, torzult növények, apróbb, ízetlen termések figyelhetõk meg. Szövetelhalás nincs! A védekezés alapja egészséges szaporítóanyag használata, vetésforgó betartása. A szamóca fonálféreg talajból való visszafertõzésének elkerülése végett legalább 4 éves vetésforgó betartása feltétlenül szükséges.

Kis szamócavincellér  Kis szamócavincellér

Kis szamócavincellér (Otiorrhynchus ovatus)
Nagy szamócavincellér (Otiorrhynchus rugusostriatus)

Röpkétlen imágóik június elején rajzanak.

Tojásaikat a szamóca gyökérnyaki részéhez teszik.

Lárváik a szamóca gyökerén fejlõdnek. A nagy szamócavincellér lárvája a gyöktörzset is kiodvasítja. A károsított gyökerû szamóca a fejlõdésben visszamarad, gyümölcsei aprók, íztelenek, a tövek kipusztulhatnak.

A védekezés alapja a megfelelõ területválasztás! Telepítés elõtt térfogatkvadrátos kártevõfelmérésre alapozottan talajfertõtlenítésre lehet szükség. Termõ állományban a terület gyommentesen tartásával, a sorközök mûvelésével mérsékelhetjük a talajlakó kártevõk megtelepedését. 

Kép forrása: www.impactproject.eu 


Szamócaatka  Szamócaatka

Szamócaatka ( Phytonemus /Tarsonemus/ pallidus)

Legfontosabb tápnövénye a szamóca.

Szabadföldön és növényházban egyaránt károsít. Konténeres termesztésben a folyton növõ szamóca nagyon érzékeny a károsítására.

A meleg, párás, nedves körülményeket kedveli. Határozatlan nemzedékszámú. A megtermékenyített nõstények telelnek a szamóca szívlevelei között.

Szaporodása április-májustól kezdõdik. Tojásait a fiatal levelek fonákára rakja. Szabad szemmel nem látható.

Szívogatásától a levelek ezüstösen elszínezõdnek, szõrözöttek, kocsányrövidülés, torzult szívlevelek alakulnak ki, a termõrügyek kifejlõdését gátolja. Az indákon keresztül jut át a másik növényre.

Szaporítóanyaggal kerül be az állományba. 1-2 év alatt látványosan elszaporodhat.

A védekezéshez az anyanövények vizsgálata, melegvizes csávázás (43°C, 10 perc) szükséges. A takácsatkák elleni készítmények gyenge hatást adnak. Felszívódó tulajdonságú atkaölõ szerek használata ajánlott a virágzás elõtt illetve a szüret után.

Kép forrása: www.magyarmezogazdasag.hu


Sodrómolyok (Tortricidae )

Esetenként jelentõs lombkártevõk lehetnek a szamócán.

Fiatal lárváik a levél fonákján, szövedék védelmében hámozgatják, rágják, majd összesodorják a leveleket.

A tõlevélrózsák kihajtásától lehet megkezdeni a védekezést felszívódó szerekkel.  


Levélbarkók (Phyllobius spp. )

Gyakori, de nem jelentõs kártevõk a szamócában.

Védekezni nem szükséges ellenük.


Szamócalevéltetű Szamócalevéltetû

Kis szamóca levéltetû (Aphis forbesi )

A levélnyeleken és a levélfonákon szívogat.

Nagyobb problémát jelentenek a mézharmatukat fogyasztó hangyák, akik a levélnyél alsó részén és a gyökérnyaki részen a levéltetvek védelmére talajszemcsékbõl csöveket építenek.

 

 


Szamócaeszelény (Coenorgichus germanius )

A szamóca jelentõs kártevõje.

A levélnyelet és virágszárát rágja át.

Imágói április elejétõl jelennek meg a szamócán.

Tojásait a levélnyélbe vagy a virágzati tengelybe rakja, majd a tojásrakási hely alatt összefurkálja a szárat. Lárvája a fonnyadó növényi részben fejlõdik.

A tõlevélrózsák kihajtásától védekezhetünk ellenük felszívódó készítményekkel.  


Szamócabimbólikasztó  Szamócabimbólikasztó

Szamóca bimbólikasztó (Anthonomus rubi )

Évente 1 nemzedékük van, imágóként telelnek.

Mindig a virágzás körüli idõszakban jelennek meg, fõleg azokon a területeken, ahol régóta termesztenek szamócát.

Megrágja a bimbók alatti kocsányt, tojásait a bimbókba rakja, lárvái ott fejlõdnek ki. Kártétele nyomán a bimbók nem nyílnak ki, elszáradnak.

A betelepedést nyomon követhetjük sárga színcsapdával. Rovarölõszeres kezelés méhkímélõ technológiával, méhekre mérsékelten veszélyes kontakt hatású szerekkel az imágók ellen, a szamócabimbók megjelenésekor ajánlott.
A cél a tojásrakás megakadályozása.

Kép forrása: www.eakringbirds.com


KÓROKOZÓK: 

Vírusok:

 • Levélsodródás (Strawberry crinkle virus) mozaik vírus
 • Sávos mozaik vírus (Arabis mosaic virus)
  A fertõzés során tarkalevelûség, levélszélsárgulás, levélérsárgulás figyelhetõ meg. A védekezés alapja, hogy egészséges szaporítóanyagot használjunk, a vektorok ellen védekezzünk.

Szamóca fitoftórás gyümölcsrothadása Szamóca fitoftórás gyümölcsrothadása

A szamóca fitoftórás gyökérpusztulása és gyümölcsrothadása (Phytophthora cactorum)

Hazánkban fõleg a mély fekvésû területeken fordul elõ.

Gyümölcsmaradványokon és a talajon telel át.

Gyökérpusztulást és termésrothadást is okoz a kórokozó.

Védekezés talajtakarással lehetséges (szalma, törek, fekete fólia)


Szamóca botritiszes betegsége Szamóca botritiszes betegsége

A szamóca botrítiszes betegsége, szürkepenész (Botrytis cinerea)

A szamóca legsúlyosabb betegsége.

Csapadékos, párás idõben jelentõs terméskiesést okoz.

Fertõzési forrás a talaj, , valamint a beteg növénymaradványok, ahol a kórokozó áttelel.

Tavasszal a kórokozó a bibén keresztül fertõzi a virágot. A fertõzött virágok megbarnulnak, elpusztulnak. A gomba a gyümölcsöt is megfertõzi. A gyümölcs fakó színû lesz, majd megbarnul, húsa meglágyul, rothad, felületén bolyhos, elporzó konídiumtartó gyep jelenik meg.

A túlzott nitrogén adagolás, a túl sûrû és gyomos állomány a betegség mértékét növeli. Telepítés elõtt a talajt takarjuk le fekete fóliával.

Gombaölõszeres kezelés tõlevélrózsás állapottól, a virágzás kezdetekor, majd a virágzás végén szükséges, méhkímélõ technológiával. Csapadékos idõjárásnál még egy védekezés szükséges a termésnövekedés idején.

Kép forrása: www.planetnatural.com


Szamóca gnomóniás betegsége Szamóca gnomóniás betegsége

A szamóca gnomóniás betegsége (Gnomonia comari)

A leveleket és a gyümölcsöt is megbetegíti.

Fertõzési forrás a beteg levélzet és a gyümölcsök, ahol a kórokozó áttelel.

Tavasszal, virágzás elõtt fertõzi a leveleket és a fejlõdõ virágok csészeleveleit. A foltok leginkább a levélszéleken alakulnak ki. A kórokozó a csészelevelekrõl a gyümölcskocsányba, majd a kötõdött gyümölcsökbe jut. A gyümölcsön elõször apró, liláspiros, elmosódott szélû foltok lesznek. Késõbb a foltok megnagyobbodnak, bemélyednek. Száraz jellegû rothadás alakul ki, a gyümölcsök deformálódnak. Végül a rothadás az egész gyümölcsre kiterjed, a bogyó gumiszerû lesz, felületén világosbarna piknídiumok képzõdnek.

Védekezés tõlevélrózsás állapottól lehetséges szisztemikus szerekkel.

Kép forrása: www.mkk.szie.hu


Szamócalisztharmat (Spherotheca macularis)

A szamóca jelentõs betegsége.

A kórokozó a beteg leveleken telel át.

A fertõzés hatására a levelek a színük felé kanalasodnak, vörhenyesek, a termés halvány.

A védekezéshez a szüret után lombeltávolítás ajánlott. Fungicides lombkezelés kénnel lehetséges.


A szamóca mikoszferellás levélfoltossága (Misosphaerella fragariae )

A beteg levelek fonákán telel át a kórokozó.

Tavasszal, nedves idõben a levelekre jutva a sztómákon át fertõz.

Védekezés tõlevélrózsás állapottól ajánlott.


Szamóca diplokarponos levélfoltossága  Szamóca diplokarponos levélfoltossága

Szamóca diplokarponos levélfoltossága (Diplocarpon earliana)

Gyakori és jelentõs levélbetegség.

Fertõzési forrás a beteg levél, ahol a kórokozó a foltok szövetében micéliummal, felületén pedig sztrómákkal telel át.

Tavasszal, március végétõl a levél színén elszórtan, a levél fonákán pedig a sztrómákba ágyazva megjelennek a kórokozó képletei. Április végétõl a levélfonák sztrómáiban tál alakú apotéciumok jelennek meg, melyekben aszkospórák képzõdnek. A konídiumok és az aszkospórák egyaránt vízcseppekkel jutnak a levélre, ahol az epidermiszt áttörve hatolnak a szövetekbe.

Védekezés tõlevélrózsás állapottól lehetséges.

Kép forrása: www.pl.fotolia.com


A szamóca fomopsziszos levélfoltossága (Phomopsis obscurans)

Szórványosan elõforduló levélbetegség.

A kórokozó a beteg leveleken telel át. Tavasszal fertõz.

A levélen elszórtan vörösbarna foltok alakulnak ki.

A szamóca levélbetegségei ellen megegyezik a védekezés. Fungicides kezelés a virágzás elõtt, április második dekádjában, majd 10 nap múlva megismételve ajánlott. Lombeltávolítás nélküli termesztéstechnológia esetén a lomb fokozott védelme szükséges, ezért már július második felében a kezeléseket el kell végezni a levélfoltosságok és a lisztharmat ellen, amit augusztus közepén meg kell ismételni! Kontakt és szisztemikus szerek egyaránt használhatóak.

 

szamóca növényvédelem

Az oldalt a tartalomdesign.hu készítette.