Hagymafélék

Ezeknek a leírásoknak a célja, hogy általánosságban megtalálják és felismerjék a különbözõ kártételeket. Pontos vegyszer neveket nem írunk ki, mert ahhoz folyamatosan frissíteni kellene az oldalt, a jogszabályok miatt.
Ha már megvan a károsító, a legközelebbi gazdaboltban tudnak majd segíteni, hogy aktuálisan milyen vegyszereket tudnak adni ellene.

Ha permetezésre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a NövényDokival.


KÁRTEVÕK: 

Talajlakó kártevõk:

  • Cserebogarak (Melolonthidae lárvái)
  • Pattanóbogarak (Elateridae lárvái)

Kezdetben a fiatal növények gyökerének elrágásával okoznak növénypusztulást, majd a késõbbiekben a hagymatestet is megrágják.

A károsított hagyma nem tárolható.

Kártételük a vetés vagy duggatás elõtti talajvizsgálattal elõre jelezhetõ és elkerülhetõ. Indokolt esetben a vöröshagyma vetésével, vagy ültetésével egy menetben talajfertõtlenítés szükséges. A talajkezelést már az elõveteménynél is elvégezhetjük.  


Hagymalégy (Delia antiqua)

A vöröshagyma legjelentõsebb kártevõje.

Évente 2-3 nemzedéke fejlõdik, báb alakban, a hagymatábla talajában telel át.

A talajból kirajzó imágók a 2-3 leveles vöröshagyma levélhónalji részére rakják tojásaikat. A késõbbi nemzedékek rajzása elhúzódó.

A hagymatestbe behatoló lárvák a fiatalabb hagymákat teljesen felélik. A károsított hagyma levele kezdetben sárgul, majd elfonnyad és elszárad. A vetésforgó betartása csökkenti a kártételt.

Az imágók rajzását a táblára kihelyezett fehér, vizes tálcsapdákkal követhetjük nyomon. Kémiai védekezés az elsõ nemzedék rajzáskor a tojásrakás megakadályozására felszívódó szerekkel ajánlott.


Hagyma-aknázólégy (Liriomyza cepae)

Évente egy nemzedéke fejlõdik.

Az imágók áprilisban, májusban rajzanak. Tojásaikat a vöröshagyma leveleinek csúcsi részébe süllyesztik.

A lárvák a levél szövetében egyre szélesedõ, kanyargós lárvajáratot rágnak.

Amennyiben a hagymalégy, vagy a dohánytripsz ellen védekezünk, külön növényvédõ szeres kezelésre a hagyma-aknázólégy ellen nincs szükség.  


Póréhagymafej-aknázólégy (Napomyza gymnostoma)

Évente 2 nemzedékük fejlõdik.

Tavaszi nemzedéke a vöröshagymán, a nyár második felében megjelenõ nemzedéke a póréhagymán és olykor az áttelelõ vöröshagymán károsít.

Az elsõ rajzás április közepétõl, a második augusztustól történik, elhúzódóan. A nyári idõszakot báb alakban töltik a talajban. A nõstények tojásaikat a földközeli szárrészbe süllyesztik. A lárvák a hagymaszár belsejében lefelé haladó járatokat készítenek. A károsított levelek gyakran felrepednek.

A károsított növények megsemmisítésével, vetésforgó betartásával csak mérsékelni tudjuk a kártételét. A kártevõ által veszélyeztetett körzetekben nem ajánlott a póréhagyma és a vöröshagyma közeli termesztése.

A kémiai védekezés az imágói ellen a kontakt hatású készítményekkel végezhetõ, a tojócsõ ejtette elsõ szúrásnyomok észlelésekor, megismételve szükséges.  


Hagymaormányos (Ceutorhynchus suturalis)

Évente egy nemzedéke fejlõdik.

Áprilisban a nõstények a levél csúcsához közel a levélszövetébe süllyesztik tojásaikat. A lárvák a hagymalevél belsejében fejlõdnek, majd a talajban bábozódnak. A károsított levelek kifehérednek és elszáradnak. Az új imágók júliusban jelennek meg és a levelek leszáradásáig a növényeken tartózkodnak.

Elszaporodása a vetésforgó betartásával mérsékelhetõ. A hagymalégy ellen használható készítmények a hagymaormányos imágói ellen is hatásosak.


Dohánytripsz (Thrips tabaci)

Kártétele jelentõs mértékben függ a hagyma termesztési módjától, és a termesztés idejétõl.

A magról vetett vöröshagyma súlyosan károsodhat. Ezzel szemben az áttelelõ vöröshagymán kártétel alig jelentkezik.

Soknemzedékû kártevõ. Az imágó a levél szövetébe rakja tojásait, a lárvák a leveleken szívogatnak. A károsított leveleken ezüstös szívásnyomok látszanak, a levelek elöregednek, elszáradnak.

A kémiai védekezés a hagymalégy elleni kezeléssel összevonható, kontakt és felszívódó hatású készítmények is használhatók ellenük.  


Holdfoltos hagymalégy (Eumerus strigatus)

Másodlagos kártevõ, a sérült, beteg hagymákat károsítja.

Évente egy nemzedékük fejlõdik.

A lárvák a gyökérkoszorú tájékán hatolnak be a hagymába és a hagymát teljesen felélik.

A kártevõ elõfordulási gyakorisága a kémiai védekezést rendszerint nem indokolja.


Fésûslábú viráglégy (Delia platura)

Évente három nemzedéke fejlõdik.

Elsõ rajzása áprilisban van.  A nõstények tojásaikat a kelõ növényekre, vagy a talajra rakják. A lárvák befúrják magukat a fiatal hagyma gyökérnyaki részébe. A károsított növények rendszerint elpusztulnak.

Második nemzedéke júniusban, harmadik nemzedéke szeptemberben rajzik.

A vetésforgó betartásával jelentõsen mérsékelhetjük a kártételét. Ha a kelés megindulásakor tömeges a betelepedés, kontakt hatású szerekkel védekezhetünk.  


Szár-fonálféreg (Ditylenchus dipsaci)

Sok tápnövényû, belsõ élõsködõ fonálféreg faj.

Évente számos nemzedéke kifejlõdik.

A dughagymában, ill. talajban növénymaradványokkal telel át.

Hazánkban egyelõre nem jelentõs a kártétele. A károsított növények visszamaradnak a fejlõdésben, a levelek rendellenesen növekszenek, csavarodnak, a hagymatestet borító pikkelylevelek néha felrepednek.

A védekezés alapja az egészséges dughagyma használata és a legalább öt éves vetésforgó következetes betartása. A vetéssel egy idõben talajkezelés szükséges.


Hagymalevélbolha (Trioza nigricornis)

Valamennyi fejlõdési alakja károsít.

Az áttelelõ hagymatermesztésnél jelentõs károkat okoznak.

Õsszel a fiatal leveleket szívogatják. Toxikus nyáluktól a hagymaszárak meggörbülnek.

Kontakt hatású szerekkel védekezhetünk ellenük.


KÓROKOZÓK: 

A hagyma sárga levélcsíkossága (Onion yellow dwarf virus)

A fertõzés hatására sárgászöld csíkok láthatók az egész levélen, melyek felülete hullámos, majd csavarodó, elveszti rugalmasságát, lankad, idõ elõtt elszárad. 15-35 %-kal kevesebb termés várható.

Lazábbá válik a  hagymafej, mely a kórokozók melegágya.

A betegséget tripsz, kabóca, fonalféreg és levéltû terjeszti, de fertõzési forrás a beteg anyahagyma és dughagyma is.

A védekezés alapja a maghozó tábláktól való izoláció, egészséges, vírusmentes szaporítóanyag, védekezés a vektorok ellen.


A hagyma pszeudomonászos rothadása (Pseudomonas alliicola)

Szántóföldön csak esõs, nedves idõjárás esetén jön létre a fertõzés.

Fõleg raktározott hagymán alakul ki.

A hagyma nyaki része bûzös rothadásnak indul; a rothadás lefelé terjed a hagymafejben.

A védekezésnél fontos, hogy ép, egészséges hagymát tároljunk. Megfelelõ raktározási körülmények biztosításával (szellõztetés), raktárak fertõtlenítésével megelõzhetjük a betegség megjelenését.


A hagyma fuzáriumos (tönk)rothadása (Fusarium oxysporum )

Szabadföldön és tárolóban dughagymán, étkezési és anyahagymán egyaránt elõfordulhat.

A fehér húsú hagymafajták fogékonyabbak a betegségre.

A kórokozó talajlakó gomba, amely a talajban növénymaradványokon több évig fennmarad.

Fertõzési forrás a vetõmag, valamint a fertõzött dughagyma is. A fertõzött mag gyakran elpusztul, nem kel ki. A beteg palánták a gyökérnyaknál befûzõdnek, kidõlnek. Szabadföldön, nyár derekán az érésközeli állapotban fertõzi a hagyma gyökereit. Az ép külsõ burokleveleken át a kórokozó nem tud bejutni. A magas hõmérsékletû, nedves talaj kedvezõ a fertõzéshez.

Szabadföldrõl a tárolóba a beteg hagymákkal jut, majd kedvezõtlen tárolási körülményeknél továbbterjed.

A beteg hagymák mumifikálódnak. A védekezés alapja a vetésforgó betartása, vetõmagcsávázás.  


A póréhagyma alternáriás levélfoltossága (Alternaria porri f. sp. porri)

Fõleg csapadékos, párás, meleg nyarakon válik jelentõssé.

A betegség következtében a csíranövények szára befûzõdik, kidõlnek. A levelek külsõ részén hosszúkás, zónált foltok alakulnak ki. A foltok szegélye lilásbarna, közepük sötétbarna. A levelek késõbb elszáradnak.

Fertõzési forrás a fertõzött növénymaradvány, amelyen a kórokozó hosszú ideig életképes marad, valamint a fertõzött vetõmag.

Fontos a növénymaradványok mély aláforgatása, vetésforgó betartása, magvizsgálat, egészséges mag vetése, magcsávázás, indokolt esetben állománypermetezés kontakt, illetve szisztemikus szerekkel.  


Hagymaperonoszpóra (Peronospora destructor)

A hagyma egyik legveszedelmesebb betegsége.

A beteg hagyma gyengén fejlõdik, levelei halványak, rajtuk szürke sporangiumtartó gyep látható. Késõbb a leveleken világoszöld foltok figyelhetõk meg, szürke sporangiumtartó gyep fejlõdik.

Fontos fertõzési források a szisztemikusan fertõzött magok és dughagymák.

Alacsony hõmérsékleten, hajnalban harmatos, napközben párás idõben járványveszély alakul ki.

A védekezés alapja a maghozó tábláktól való izoláció, árvakelések irtása, mélyebb fekvésû területek kerülése, 3-4 éves vetésforgó, egészséges szaporítóanyag, vetõmagcsávázás. Szabadföldön a fungicides védekezéseket kora tavasszal, márciustól kell végezni, 7-10 naponta, folyamatosan, egészen a tartós-száraz idõjárásig. Állománykezelésre réztartalmú, illetve szisztemikus szerek használhatóak.


A hagyma botrítiszes rothadása

  • (Botrytis aclada) – vöröshagymán
  • (Botrytis porri) – póréhagymán

Fertõzési forrás a vetõmag, fertõzött hagymafej és növénymaradványok.

A fertõzött magból beteg szikleveles növény fejlõdik, a sziklevelek felületén kialakul a konídiumtartó gyep.

A kórokozónak kedvezõ az alacsonyabb hõmérséklet (15-20°C), és a nedves idõjárás. Fontos a  3-4 éves vetésforgó betartása, egészséges szaporítóanyag használata, csávázás.

Kémiai védekezésre felszívódó szerek használhatóak.  A fertõzõdés szabadföldön következik be, de késõbb a tárolás során tovább terjedhet. A tárolóban optimális körülményeket (szellõztetés) kell biztosítani.

 

Az oldalt a tartalomdesign.hu készítette.