Káposztafélék

Ezeknek a leírásoknak a célja, hogy általánosságban megtalálják és felismerjék a különbözõ kártételeket. Pontos vegyszer neveket nem írunk ki, mert ahhoz folyamatosan frissíteni kellene az oldalt, a jogszabályok miatt.
Ha már megvan a károsító, a legközelebbi gazdaboltban tudnak majd segíteni, hogy aktuálisan milyen vegyszereket tudnak adni ellene.

Ha permetezésre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a NövényDokival.


KÁRTEVÕK:

Dohánytripsz (Thrips tabaci)                      

Soknemzedékû faj.

A növénymaradványok között és a talajban áttelelt imágók tavasszal gyomokon és vöröshagymán szaporodnak el. Nõsténye a fejet alkotó káposztalevél epidermisze alá rakja tojásait. A kikelõ lárvák a leveleket szívogatják.

A teljes fejlõdési ciklus a káposztafejben játszódik le. Különösen a július és augusztusban fejesedõ, nyári betakarításra szánt fejeskáposztákon súlyos a kártétele. A kártétel az érõfélben lévõ káposzta fejet alkotó levelein jelentkezik és akár 10-15 levél mélységben a fej belsejére is kiterjed. A tripsz szívásától barna, kiemelkedõ, parás szemölcsök keletkeznek.

A kártevõ betelepedését sárga ragacsos lappal figyelhetjük. A kémiai védekezés a káposztafej belsejébe behúzódott és ott a fej elhagyása nélkül szaporodó tripszek ellen hatástalan. A felszívódó szerek a csúcsi irányba vándorolnak, ezért nem megfelelõk! Megelõzõ védekezés lehet az alapos gyommentesen tartás illetve vektorháló alkalmazása a betelepedés megakadályozására. Fejeskáposzta esetében az ellenálló fajtaválasztás az egyetlen lehetséges védekezési mód. Zárt növénykultúrában védekezési módot jelenthet még a ragadozó Amblyseius és Orius fajokat tartalmazó készítménnyel végrehajtott biológiai védekezés.  


Keresztesvirágúak földibolhái (Phyllotreta spp.)

 • Fekete káposztabolha (Phyllotreta atra)
 • Közönséges földibolha (Phyllotreta cruciferae)
 • Nagy káposztabolha (Phyllotreta nemorum)
 • Feketelábú földibolha (Phyllotreta nigripes)
 • Kis káposztabolha (Phyllotreta striolata)
 • Közepes káposztabolha (Phyllotreta undulata)   

Gyakori és jelentõs kártevõk. Valamennyi keresztesvirágú növényen elõfordulnak.

Évente 1 nemzedékük fejlõdik, imágóik a talajban telelnek át.

Károsításuk elsõsorban a fiatal növényeket érinti. A levelek fonákján apró, kerek lyukakat rágnak. A fejletlen gyökérzet képtelen a károsított levélzeten keresztül elpárolgó vízveszteséget pótolni, így a növény a növekedésben visszamarad, esetleg elpusztul.

Aszályos tavaszokon jelentõs károkat okoznak. A párosodást követõen a nõstények tojásaikat a növény gyökérnyaki részéhez, a talajra rakják. A lárvák a hajszálgyökereket fogyasztják.

Védekezni a növényen táplálkozó imágók ellen ajánlott, általában a káposztalégy elleni védekezéssel egybekötve, kontakt hatású szerekkel.


Repceszár ormányos (Ceutorhynchus quadridens)
Repce gubacsormányos (Ceutorrhynchus pleurostigma)

A károsítás azokon a területeken gyakori, ahol évrõl évre nagy területeken termesztenek repcét, vagy káposztaféléket.

Évente 1 nemzedékük fejlõdik, imágóként telelnek át.

A repceszár ormányos tavasszal a fiatal növények levélnyelébe rakja tojásait. A lárvák a levélnyélen keresztül berágják magukat a növény szárába, és ott lefelé haladó járatokat készítenek. A talajban bábozódnak, és a június második felében megjelenõ fiatal imágók telelõre vonulásukig a káposztafélék leveleit lyuggatják.

A repce gubacsormányos a gyökérnyaki részbe rakja a tojását. Lárvája itt fejlõdik, rágcsál, majd apró gubacsokat okoz a gyökérnyaki részen. Egy gubacsban 1 lárva él. Felfelé haladó rágása miatt a növény nem fejlõdik. Kártételük következtében a növények hervadnak, pusztulnak.

Az imágók rajzásának megfigyelését nyomon követhetjük a Moericke-féle sárga tállal. Rovarölõszeres védekezés a káposztalégy elleni védelemmel egybekötve kontakt hatású szerekkel ajánlott, a táblára betelepedõ imágók ellen.  


Tavaszi káposztalégy (Phorbia brassicae)                         

A káposztafélék egyik legjelentõsebb kártevõje.

Évente 3 nemzedéke fejlõdik.

A lárvák kezdetben a fiatal gyökereket rágják, majd az idõsebb gyökereken berágnak a gyökérnyaki részbe. A károsított növények a növekedésben visszamaradnak, hervadnak, súlyos kártétel esetén elpusztulnak.

A védekezés alapja a vetésforgó betartása, gyomirtás, valamint minden olyan termesztéstechnikai eljárás, amely a növények növekedését gyorsítja. Kémiai védekezés az imágók ellen lehetséges, a tojásrakás megelõzésére. A védekezés kritikus idõszaka a palántanevelés vége, illetve a kiültetést követõ egy hónap. Az elhúzódó rajzás miatt a kontakt hatású készítmények hatástartamától függõen többszöri permetezésre van szükség.  


Káposzta-levéltetû (Brevicorine brassicae)

Soknemzedékû kártevõ. Tavasszal gyakran keresztesvirágú gyomokon szaporodnak el.

A szárnyas alakok repülnek be a kiültetett káposztafélékre. A károsított növények felületét viaszos, szürke levéltetvek lepik el. Szívogatásuk hatására a levelek deformálódnak, a levélér pedig megvastagodik. A szívások helye kifehéredik, a növekedés üteme csökken, és a fejképzõdés csak késõbb indul meg.

A levéltetvek betelepedése sárga csapdákkal jól nyomon követhetõ. Rovarölõszeres permetezés kontakt hatású készítményekkel ajánlott. A védekezést nehezíti az állaton és a növényen lévõ viaszréteg, ezért a permetlébe nedvesítõ szert kell keverni, ami elõsegíti a cseppek szétterülését.


Káposztalepke (Pieris brassicae)
Repcelepke (Pieris napi)

Répalepke  (Pieris rapae)

Gyakori, de kisebb jelentõségû fajok.

Fõleg a káposztalepke második nemzedéke a káposztafélék gyakori kártevõje.

Rajzásuk áprilistól kezdõdik. A csoportosan a levél fonákára lerakott tojásokból a lárvák 8-10 nap alatt kelnek ki és a harmadik lárva stádium végéig együtt maradnak. Az elsõ nemzedék lárvái gyakran gyomokon fejlõdnek ki. Nagy kiterjedésû lyukakat rágnak a külsõ leveleken, gyakran csak a vastagabb levélerek maradnak meg. Hernyói idõsebb korban sem fénykerülõk, így könnyen észlelhetõk.

A második nemzedék tömeges rajzása augusztus hónapban jelentkezik.

Kémiai védekezés lárvakeléskor, a fiatal lárvák ellen szükséges kontakt hatású szerekkel.


Bagolylepkék:

 • Káposzta-bagolylepke (Mamestra brassicae)
 • Saláta bagolylepke (Mamestra oleraceae)
  Káposztaféléken kívül számos lágyszárú növényen károsít. Évente 2 nemzedéke fejlõdik.
  Az elsõ nemzedék imágói május második felében, illetve június elején rajzanak, kártételük mérsékeltebb. Tojásait csoportosan rakja a levélre. A kikelt lárvák kezdetben a fiatal növények külsõ levelein hámozgatnak, lyuggatnak.
  Az idõsebb lárvák fénykerülõvé válnak. Amikor még nincs fejesedés, nappal a talajrögök közé húzódnak és csak éjjel táplálkoznak. Késõbb a fejet képezõ káposztába behúzódva károsítanak. A lárvák által megrágott fej gyakran rothadásnak indul.
  A második nemzedék imágói július végén augusztusban rajzanak, kártételük jelentõsebb. A meleg, párás idõjárás kedvezõ a faj elszaporodásukhoz. Az imágók rajzása fénycsapdákkal és szexferomon csapdákkal jól nyomon követhetõ.
  Rovarölõszeres védekezés a tojásból kikelõ, még nem fénykerülõ fiatal lárvák ellen kontakt és felszívódó szerekkel egyaránt lehetséges.
 • Vetési bagolylepke (Scotia segetum)
  Évente 2 nemzedéke fejlõdik.
  Az elsõ nemzedék rajzása májusban történik. Tojásait a levélfonákra rakja. A frissen kikelt hernyók a levélfelületen hámozgatnak. Az elsõ két pár lábuk fejletlen, ezért mozgásuk araszolószerû. A vedlést követõen fénykerülõvé válnak és lehúzódnak a talaj felsõbb rétegeibe, a talajszinten károsítanak. Elõfordul, hogy berágnak a karalábé gumójának belsejébe.
  Második nemzedékük július közepétõl rajzik.
  Védekezés a fiatal lárvák ellen ajánlott kontakt hatású készítményekkel.  
 • Gamma bagolylepke (Autographa gamma)
  Vándorlepke. Tavasszal a mediterrán területekrõl indul észak felé.
  Vándorlásakor a virágzást követi, mert fejletlen petefészkének nektárra van szüksége. Lepkéje nappal is repül.
  Lárvája nem fénykerülõ, a felszínen károsít. A kis lárvák a levelek fonákán hámozgatnak, a nagyobb lárvák lyukakat rágnak a leveleken, csak a levélerek maradnak meg.
  Kontakt hatású szerekkel védekezhetünk ellene.  

Káposztamoly (Plutella maculipennis)

Évente 2 nemzedéke fejlõdik, tojásait a levélfelületre rakja.

A tojásból kikelõ lárvája a leveleken hámozgat. Az ablakos levél késõbb elszárad és kilyukad.

Fõleg a külsõ leveleken károsít, nem fénykerülõ.

Védekezés a levélen táplálkozó lárvák ellen szükséges kontakt hatású készítményekkel.


Káposztapoloska (Eurydema ventrale)                  

A káposztafélék gyakori, de kevésbé jelentõs kártevõje.

Évente 3 nemzedékük fejlõdik.

A levelek szívogatásával (csillag alakú szívásnyomok) a fiatal növények növekedését, fejlõdését akadályozza.

Tömeges elszaporodásuk fõleg a tartósan aszályos esztendõk során történik. Külön védekezés nem szükséges ellene.  


KÓROKOZÓK:

Káposztamozaik (Cauliflower mosaic virus – CaMV, Turnip mosaic virus – TuMV)

Elterjedt és jelentõs betegség.

A fertõzött leveleken világos-és sötétzöld mozaikfoltok láthatóak. A levélerek kivilágosodnak.

A védekezés alapja a maghozó állományban tõszelekció, beteg tövek eltávolítása, levéltetvek elleni védekezés.


Xantomonászos feketeerûség (Xanthomonas campestris pv. campestris)

Elsõsorban az ország csapadékosabb, nyugati felében okoz gondokat.

A levélen a levél szélétõl kiinduló sárgás, széles V alakú foltok láthatók, melyben a levélerek fekete színûek. Késõbb a foltok elszáradnak, pergamenszerûek lesznek, a külsõ levelek elpusztulnak. A káposzta a növekedésben visszamarad. A torzsát kettévágva, az edénynyalábok feketék.

Fertõzési forrás a talaj, a beteg növénymaradványok és a vetõmag. Fertõzött magból beteg növények fejlõdnek, a tünetek azonban csak az idõsebb palánták levelein jelennek meg.

A baktériumnak a magas hõmérséklet és páratartalom a kedvezõ.

A védekezéshez a palántaágyak talajcseréje, fertõtlenítése, 3-4 éves vetésforgó betartása, vetõmag csávázása, ellenálló fajták, esõztetõ öntözés kerülése szükséges. Állománypermetezés réztartalmú szerekkel ajánlott.


Palántadõlés  (Rhizoctonia solani, Pythium debarianum, Olpidium brassicae)

Talajlakó kórokozók.

A palántanevelés során valamint a palánták kiültetése utáni idõszakban jelentõs.

Már a talajban elpusztítják a magvakat, hiányos lesz a kelés.

Fontos a vetésforgó betartása, palántaágy talajcseréje, gõzölése vagy fungicides kezelése, csávázás.  


Káposztaperonoszpóra (Peronospora brassicae)

Gazdasági jelentõsége a palántanevelés idõszakában a legnagyobb.

A kórokozó a termesztett és gyom gazdanövényeinek maradványain telel át.

Tavasszal a kórokozó a szikleveles növényeket fertõzi. A szikleveleken fehér bevonat alakul ki, majd pontszerû, nekrotikus foltok. A lombleveleken sárgás, erek által határolt szegletes foltok jelennek meg, melyek fonáki részén fehér bevonat látható. Késõbb a foltok elszáradnak. Tünetek a maghozó növények szárán és virágán is lehetnek.

A védekezés alapja ellenálló fajták termesztése, vetésváltás, talajfertõtlenítés, fungicides kezelések 2 szikleveles korban, majd 2-3 lombleveles korban, megismételve réztartalmú szerekkel szerekkel.


Káposzta alternáriás betegsége (Alternaria brassicicola, A. brassicae)

Meleg, csapadékos években a magtermõ káposztafélék jelentõs betegsége lehet.

Étkezési káposztánál csak a külsõ leveleken okoz tüneteket, ezért kevésbé jelentõs. A fertõzés hatására sötétbarna foltok jelennek meg a sziklevélen, a lombleveleken, a maghozó száron és a becõtermésen is.

Fertõzési forrás a beteg növénymaradvány valamint a vetõmag. Fertõzött magból fertõzött csíranövény fejlõdik.

Fontos a vetésforgó alkalmazása, beteg növényi részek talajba forgatása, egészséges vetõmag, magcsávázás, maghozó állomány fungicides védelme a fejesedéstõl 10 naponta kontakt és felszívódó hatású készítményekkel.


Káposzta fuzáriumos sárgasága (Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans)

Tünetek elõször az alsó leveleken jelentkeznek. Kezdetben a levélerek, majd a levélérközök is elsárgulnak. Késõbb a levelek elszáradnak, lehullnak. A növények kisebb fejet fejlesztenek. A torzsát kettévágva az edénynyalábok barnák.

Fertõzési források a talajba került növénymaradványok és a talaj.

A kórokozó a talajból a gyökereken át jut a növénybe, majd a torzsa edénynyalábjain keresztül a levelekbe.

A kórokozónak kedvezõ a magas hõmérséklet és a talaj alacsony vízkapacitása.

A védekezés alapja fertõzött területen a termesztés kerülése, ellenálló fajták termesztése.

Az oldalt a tartalomdesign.hu készítette.